Tervetuloa uudistuneeseen verkkokauppaan!

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

E8 Group Oy (Y-tunnus: 2738249-1)

Kasarmikatu 1

13100 Hämeenlinna


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Juhani Järvinen

Puhelin 044 9700 303

Sähköposti juhani(a)etela8.fi


REKISTERIN NIMI

E8 Group Oy:n tilaus- ja asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt E8 Group Oy:n asiakkaaksi, ostanut E8 Group Oy:stä tavaraa tai palveluita ja/tai osallistunut E8 Group Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai arvontaan.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on E8 Group Oy:n tilaus- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää E8 Group Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


Rekisterin tietoja voidaan käyttää E8 Group Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. E8 Group Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan E8 Group Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.


E8 Group Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä E8 Group Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse info(a)etela8.fi tai rekisterinhoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

* Henkilön etu- ja sukunimi

* Sähköpostiosoite

* Postiosoite

* Puhelinnumero

* Tiedot käsitellyistä tilauksista

* Tilausten seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan E8 Group Oy:n käytössä, paitsi E8 Group Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta E8 Group Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole E8 Group Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, keskeneräinen tilauksen toimitus tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää E8 Group Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Sähköinen rekisteri sijaitsee verkkokauppa-alustan palveluntarjoajan salasanasuojatulla palvelimella ja/tai E8 Group Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.