Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

Etelä8 / Sisustusliike Tyyli Oy (Y-tunnus: 2738249-1)


Kasarmikatu 1

13100 Hämeenlinna


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Juhani Järvinen


Puhelin 044 9799 303


Sähköposti juhani(a)etela8.fi


REKISTERIN NIMI

Etelä8:n tilaus- ja asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Etelä8:n asiakkaaksi, ostanut Etelä8:sta tavaraa tai palveluita ja/tai osallistunut Etelä8:n järjestämään tilaisuuteen tai arvontaan.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Etelä8:n tilaus- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Etelä8:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


Rekisterin tietoja voidaan käyttää Etelä8:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Etelä8 saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Etelä8:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.


Etelä8:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Etelä8:n asiakaspalveluun sähköpostitse info(a)etela8.fi tai rekisterinhoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

* Henkilön etu- ja sukunimi

* Sähköpostiosoite

* Postiosoite

* Puhelinnumero

* Tiedot käsitellyistä tilauksista

* Tilausten seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Etelä8:n käytössä, paitsi Etelä8:n  käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Etelä8:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Etelä8:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, keskeneräinen tilauksen toimitus tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Etelä8:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Sähköinen rekisteri sijaitsee verkkokauppa-alustan palveluntarjoajan salasanasuojatulla palvelimella ja/tai Etelä8:n salasanasuojatulla palvelimella.